SALES! 30-04-2021 and 01-05-2021

Chúng tôi chào đón Quý khách bằng việc giảm giá 10% cho tất cả các hạng phòng nhân dịp tết Độc Lập 30/04 và Quốc tế lao động 01/05 năm 2021 khi các bạn biết đến trang Web này. Hãy thông tin cho Lễ tân thời điểm Check in -Check out.

 

Kể từ ngày 29/04/2021 đến hết ngày 03/05/2021.

Được phục vụ quý khách là vinh dự đối với Melinda Hotel - 35 Bình Giã - Tân Bình - TP HCM

Regards,

HOTEL MANAGER.

SALES! 30-04-2021 and 01-05-2021
Hotline