Phòng Đặc Biệt

Giá mỗi đêm :
500,000 VND

Giá 2 giờ đầu :
120,000 VND
  • Diện tích phòng :
    20m2
  • Người tối đa :
  • Trông thấy :
    Hướng phố 1 mặt, hướng phố 2 mặt
  • Thiết bị :

Phòng khác
Phòng VIP
Giá mỗi đêm :
400,000 VND

Giá 2 giờ đầu :
100,000 VND
Phòng VIP
Phòng Cao Cấp
Giá mỗi đêm :
500,000 VND

Giá 2 giờ đầu :
110,000 VND
Phòng Cao Cấp
Phòng 2 Giường
Giá mỗi đêm :
550,000 VND

Giá 2 giờ đầu :
150,000 VND
Phòng 2 Giường
Hotline